Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2013

aisaj
5289 c48e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium

July 26 2013

aisaj
Wszystko chore. Wszystko i wszyscy.
Gdzie szukać schronienia?
Gdzie uciec? 
wszędzie tak samo...

UCIEKAJ !

July 22 2013

aisaj
Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.
— E. R
Reposted byJaNieMogeszczecina
aisaj
aisaj
Ma­ma to miękkie ręce. Ma­ma to me­lodyj­ny głos, to chucha­nie na uderzo­ne miej­sce. Ma­ma to sa­mo dob­ro i sa­ma przy­jem­ność. Coś, co dob­rze jest mieć w każdej chwi­li życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie. 
Reposted fromsziiiz sziiiz viahappilyneverafter happilyneverafter
aisaj
Gdzie u kobiety zaczyna się miłość, tam kończą się wszystkie zasady...
— Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Reposted fromtimetolove timetolove viajdeg jdeg
aisaj
Kobieta jest najbardziej zmysłowa, kiedy akceptuje siebie taką, jaka jest.
— Tori Amos
Reposted fromtimetolove timetolove viajdeg jdeg
aisaj
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viajdeg jdeg
aisaj
Och

July 15 2013

aisaj
Nie ufaj nikomu !
- wewnętrzny głos

July 10 2013

aisaj
2424 b188
Reposted byMoniaukewariatejdzispadamzdachu

July 04 2013

aisaj
Jak zwykle było niezwykle.
— Sapkowski
Reposted byjdegxcocainexatemepolkamlodaniewolnicastrasznikadwokatdiablamdjg

June 29 2013

aisaj
oczy nie kłamią
— ...

June 25 2013

aisaj
Play fullscreen
wybaczam Ci S.

June 21 2013

aisaj

Można się kochać i pieprzyć. Można też pieprzyć, że się kocha.
Reposted fromfevergirl fevergirl viakejtowa kejtowa
aisaj
Dobry los nie jest sprzymierzeńcem leniwych.
— Sofokles

June 19 2013

aisaj
5582 393a
Reposted fromtosiaa tosiaa viahappilyneverafter happilyneverafter
aisaj
Żal, że się za mało kochało, że się myślało o sobie ... 
Choćby się łzy wypłakało, to teraz wszystko za mało ...

June 17 2013

aisaj
Uśmiechaj się do ludzi i bądź dobra

-mama
Reposted bylopushkarubiklife
aisaj
6643 32ff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl